Abigél Közhasznú Egyesület

"Csinálj bármit, mindig az számít, hogy hogyan csinálod, és van-e kivel, mert ez csapatjáték, és már az is ajándék, ha figyelsz arra, aki rád figyel." Shakespeare

   NÓGRÁD MEGYEI JÁRÁSI FÓRUMOK

Az Abigél Közhasznú Egyesület fő célkitűzése a Nógrád megyében autizmussal érintett családok feltérképezése volt és lesz. Ennek érdekében minden járási székhelyen fórumot szerveztünk. Meghívtuk ( postai levélküldeményben és elektronikus formában is ) Rétság, Balassagyarmat, Szécsény, Pásztó, Bátonyterenye és Salgótarján polgármestereit, összes óvodáját, általános iskoláját, speciális oktatási és szociális intézményeit, kultúrotthonait. Újsághirdetést adtunk föl a Nógrád Megyei Hírlapban, a Szuperinfóban. ( A hirdetések már a közelgő Autizmus napra is invitálták az érdeklődőket.) Az önkormányzatokat mindenképp szerettük volna bevonni a helyi kezdeményezésekbe, számítottunk a támogatásukra. Sajnos részükről semmiféle visszajelzést nem kaptunk.

Ezen kívül a Radio Focus is közzétette a fórumok szervezésének célját, időpontját és helyszínét.

A fórumok értékelése

Rétság: Ez a térség esik Salgótarjántól a legtávolabb, viszont közel van a fővároshoz és Váchoz. Legjobb tudásunk szerint a megye nyugati részén nincs az iskoláskorú gyermekeknek sem autizmus specifikus ellátás. Ennek ellenére sajnos a fórumon csak egy érdeklődő jelent meg, az újsághirdetés keltette fel a figyelmét. Ő nem ismert autizmussal élő személyt, de érdekelte a téma. Vele és a kultúrház személyzetével beszélgettünk a céljainkról. Véleményük szerint a környéken élő autista gyermekek valószínű, hogy Budapesten vagy Vácon kapnak fejlesztést, ill. ellátást.

Balassagyarmat – Szécsény: Ezen a két fórumon az AOSZ elnöke, Kővári Edit is részt vett, s az alapítvány részéről is megjelent Ponyi Erika – kuratóriumi tag.

Nagyon örültünk, amikor az előző alkalomhoz képest Balassagyarmaton 5 szülő, egy nagymama és egy autizmussal élő felnőtt is megjelent a fórumon. Nagy örömmel töltötte el a szülőket ez a kezdeményezés és azt gondolom, hogy egy hosszú távú, gyümölcsöző kapcsolat vette kezdetét. Kiderült, hogy ebben a tanévben a Dózsa György Általános Iskolában indítottak egy autista csoportot, amit gyógypedagógus vezet. De szakemberképzésre, tárgyi eszközökre nagy szükség lenne. Az autizmussal élő felnőttek számára Balassagyarmat környékén sincs ellátás. Szeretnének legalább egy lakóotthont, amely munkahelyteremtést is biztosítana a város lakóinak. Ehhez viszont pályázatokra lenne szükség. A szülők által alapított Csillagküldöttek Egyesület, melynek elnöke Géczy Zoltán, még nem nyújthat be pályázatot.

Megbeszéltük, hogy az Abigél K. Egyesület és a N. A. Alapítvány következő évi működési – és szakmai célú pályázatának költségvetésébe betervezi a szülők és szakemberek autizmus specifikus képzését. A kapcsolattartás és segítségnyújtás érdekében meghagytuk elérhetőségeinket, és meghívtuk a balassagyarmati családokat a november 8-i Autizmus napunkra, amit többen el is fogadtak.

Kővári Edit bemutatta az AOSZ tevékenységét, a 8 PONT projektet, elmondta, hogy fontos lenne bejelentkezni a bázisintézményi ellátásba. Arról is beszélt, hogy helyben mit érdemes kialakítani.

Bár a szécsényi fórumon a mi szervezeteink tagjain kívül csak 3 fő jelent meg, mégis eredményesnek mondható a találkozó. Géczy Zoltán, a Csillagküldöttek Egyesület elnöke kifejtette, hogy a balassagyarmati szülőket is összefogja a helyi szervezet, de nem nagyon aktív a tagság. Anyagiak híján nem tudnak egyenlőre fontos lépéseket tenni. Számukra is elsődleges fontosságú egy lakóotthon létesítése, de az orvosi ellátások területén is nagy hiányosságokkal küzdenek. A fórumon résztvevő gyógypedagógus szeretne részt venni autizmus szakmai napokon, és szívesen elvégezné az Autizmus Alapítvány alapozó és haladó tanfolyamait. Felajánlottuk ismételten, hogy projektterveinkben mindenképp szerepeltetjük a szécsényi – balassagyarmati igényeket is.

Kővári Edit elmondta, hogy az AOSZ miben nyújthat segítséget a szülők és szakemberek számára, bemutatta a szövetség tevékenységét, a 8 PONT projektet és sok-sok hasznos információval látta el a megjelent szülőket és pedagógust.

Pásztó:  Pásztó városában meghívásunkat ketten fogadták el. Két szülő, akik tartották annyira a kérdést, hogy eljöttek és meghallgatták terveinket. Aktív párbeszéd zajlott közöttünk, amiben ecsetelték saját helyzetüket, életkörülményeiket, iskoláztatási körülményeiket és lehetőségeiket. Mindketten kinyilvánították, hogy szeretnének aktívan is segíteni abban, hogy Pásztón is és Nógrád megyében is kialakuljanak azok a centrumok, ahol az autizmussal élők megkapják a fejlesztéshez, iskoláztatáshoz, foglalkoztatáshoz a lehetőséget, hogy élhető életet tudjanak élni az ő gyerekeik is.

Pásztón, az EGYMI keretein belül egyébként két autista csoport működik. Ide is küldtünk meghívót, ami valószínű, hogy nem jutott el a szülőkig.

Bátonyterenye:

Az autizmus fórumon megjelent néhány helyi, érintett szülő és a városi óvodák óvodapedagógusai szép számmal.

Nagyon örültünk a szakmai érdeklődésnek, hiszen ez azt jelenti, hogy ismerik az autizmust, tudomást vesznek róla és van értelme beszélni róla, akarnak tenni valamit a gyermekekért, a fejlődésükért és a társadalmi elfogadottságukért.

A megjelent szülőket több kategóriába sorolhatjuk. A felnőtt autista gyermeket nevelő szülők főként a sérelmeiket szerették volna elmondani, és bűnöst keresni az oktatási rendszerben, ami annak idején még nem állt készen a sérült gyermekek fogadására. Számukra egyértelműen a felnőtt-foglalkoztatásban kell helyet találni, olyan napközi otthont létrehozni, amely értelmes foglalkoztatást kínál, így adni meg az esélyt a gyermeknek, hogy megtalálja a helyét a világban

A frissen diagnosztizált autista kisfiú édesanyja azért jött el, mert útmutatást akar találni. Arra a kérdésre akart választ kapni, hogy hová és merre tartson, mindezt persze gyorsan, minél előbb, hiszen számára minden nap fontos.

A pedagógusok legfőképp a szakmai segítséget várták tőlünk. Olyan képzéseket és tanfolyamokat szeretnének, ahol több mindent megtudhatnak az autizmusról, a legjobb bánásmódról, a diagnosztizálásról, ennek gördülékenységéről, stb.. Számukra is ígéretet tettünk, hogy szakmai programjainkba bevonjuk őket, és pályázataink során tanfolyamokat  tervezünk számukra.

A nap sikerességét igazolja, hogy mindannyian adtak elérhetőséget, e-mail és telefonszám formájában. Így talán képet kaphattunk arról, hogy mennyi embert érint a probléma. Valamennyi pedagógus ígéretet tett, hogy a velük kapcsolatban álló, érintett családokat tájékoztatják az egyesület és az alapítvány létezéséről, elérhetőségeiről.

 

Salgótarján: A Nógrádi Autizmus Alapítvány helyi érdekvédelmi akciók programját, - melynek célja, hogy a többségi óvodákban, alsó tagozatos osztályokban dolgozó pedagógusok megismerjék az autizmust, - összevontuk a Salgótarjánban tervezett fórummal.

A megjelent szülők leginkább az intézményi elfogadottság hiányát vetették fel, a hétköznapi élet nehézségeiről számoltak be. Az óvodapedagógusok pedig az integrációhoz szükséges feltételek meglétét, illetve hiányát látják elsődleges problémaként. Hiányolják az olyan szakmai továbbképzéseket, amelyek segítenék őket az autista, illetve SNI-s gyermekek nevelésében.

Prekop Csilla a szegregáció és integráció folyamatáról, fajtáiról, szükségességéről, céljairól, feltételeiről is tartott egy összefoglaló beszámolót. Az óvodapedagógusok kifejtették, hogy nagyon nehéz dolguk van az integrációban foglalkoztatott autista gyermekekkel, hiszen nem rendelkeznek még a kellő szakmai ismeretekkel.

 

A járási fórumok eredményességét tekintve elmondhatjuk, hogy alapvető célunkat - hogy a megye összes autizmussal élő személyét felkutassuk – nem sikerült elérnünk. Viszont azok a családok, akikkel fölvettük a kapcsolatot, megerősítettek bennünket abban, hogy a megye minden részén hasonló problémákkal küzdenek. Mi, Salgótarjánban annyival járunk előbb, hogy az iskoláskorú autista gyermekek ellátása félig-meddig megoldott. Tehát, még rengeteg a tennivalónk!

Képek itt>>>

201312260006.jpg